USLUGE

Odnosi sa medijima

 • Slanje poziva za medije
 • Kreiranje materijala za medije
 • Priprema obraćanja medijima predstavnika klijenta
 • Organizacija medijskog događaja
 • Izrada izveštaja o medijskom događaju

Odnosi sa javnošću

 • Pozivanje i slanje poziva za PR događaj
 • Kreiranje promo i informativnog materijala za događaj
 • Priprema govora predstavnika klijenta
 • Organizacija PR događaja
 • Izrada izveštaja o PR događaju

Strateško planiranje

 • Priprema strateškog planiranja
 • Vođenje procesa strateškog planiranja
 • Izrada dokumenta „Strateški plan“
 • Izrada godišnjeg Akcionog plana
 • Izrada revizije Strateškog plana

Zaštita životne sredine 


Edukacija – aktuelni programi

·        Trening „Do uspešnog javnog i medijskog nastupa“

·        Trening „Kako pripremiti i održati dobar govor“

·        Trening „Kako pripremiti i održati dobar govor“

·        Individualni treninzi za medijski i javni nastup